Oct. 17, 2017

llusioonid, illusioonid , illusioonid...

Miks ja kuidas inimesed loovad illusioone?

Inimesed tihtipeale loovad illusioone, selleks et mitte tegeleda tegeliku probleemi lahendamisega 

või siis võtavad üle kellegi teise tõe, tunnetamata läbi, kas see vastab ka inimese enda tõega.

Illusioonid takistavad näha ka tõde. Tõde, aga sõltub Sinu enese sagedusest.

Mida kõrgem on energiasagedus, seda paremini ja selgemini mõistad Sa tagajärje ja põhjuse seost ning

pole vajadust otsida süüdlast väljast poolt. Mõistad, et kõik mida koged, on sinu enese looming.

Selline olukorra mõistmine annab tohutu väe.

Tihtipeale lapsevanemad soovivad läbi laste oma unistusi ja realiseerimata jäänud plaane ellu viia. Aga see tavaliselt ei õnnestu, on ju igal hingel omad ülesanded ja vajadused. Kõige parem on, kui vanemad lihtsalt erapooletult jälgivad last ja toetavad tema andeid ja vajadusi jättes kõrvale isetult oma ootused. Jättes illusioonid loomata, ei ole oodata ka unistuste ning ootuste purunemist ning lapse tahte allasurumist ja tal on ka tulevikus palju lihtsam päris oma tee leida.

Kuidas lõpetada illusioode loomist?

Hea on harjutada asjade ning olukordade vaatlemist ilma hinnanguid andmata ja lugusid väljamõtlemata.

Vaadeldes näiteks õuna, lihtsalt vaatle õuna värvi, kuju suurust jne. Proovi mitte anda hinnanguid, kas see on maitsev või mulle sellised õunad küll ei meeldi, meie vanaema aias olid ikka palju ilusamad ubinad, ei tea mis sorti need nüüd olidki.......

Kui seda teed, oledki alustanud illusiooniloori kudumist, ole tähelepanelik ja hetkes.

Seda harjutust saad teha kus iganes, järjekorras seistes või kohvikus kohvi oodates. Mida rohkem praktiseerid, seda meisterlikumaks saad ja peagi langevad ka illusiooniloorid.

Kui õpid elu võtma sellisena nagu ta on, kritiseerimata, hinnanguid andmata ja illusioone loomata, võid õige pea hakata olukordi läbi nägema ning hoomama suuremat pilti. 

Samuti on lihtsam oma tõe eest seista, ka siis, kui teised on eri arvamusel.

Share this page